Học viên không chỉ được học những kiến thức cập nhật mới nhất về Marketing Online, quảng cáo mà còn được thực hành, làm trên các dự án thực tế ngay tại Trung tâm. Được hỗ trợ các tài liệu và định hướng làm Marketing hiệu quả nhất.